Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

07 juni 2007

Donateur Stichting Tileng...

Per jaar wordt in ons gezin een budget vastgesteld wat we dat jaar zullen geven aan goede doelen. Per jaar kan het dus verschillen waaraan en hoeveel we geven. De afgelopen jaren ging dat budget altijd op aan doelen die op dat moment wereldnieuws waren. Noem ze allemaal maar op. Aardbevingen, overstromingen, Tsunami's of aan ander natuur- en/of oorlogsgeweld. Helaas hebben wij al meerdere malen moeten constateren dat onze gulle giften vaak niet op die plaats terechtkomen waar wij het voor bedoeld hadden. Namelijk bij de slachtoffers van deze rampen. Met die rekenschap twijfelen we nu vaak of we nog wel geld moeten storten op de speciaal voor rampen geopende rekeningnummers. Even zo vaak storten we dus niet.

Projectmatig
En jaar geleden bracht Jeroen Thoolen Stichting Tileng onder mijn aandacht. Volgens hem komen alle gestorte gelden aan deze stichting voor honderd procent ten goede aan de mensen die hulp nodig hebben. Alle kosten van de Stichting worden gesponsort of door vrijwilligers opgebracht. Een prachtig en uniek concept waar ons gezin zich helemaal in kan vinden.
Stichting Tileng steunt een drietal desa’s (dorpen) op het eiland Java in Indonesië, met de desa Tileng als speerpunt. Projectmatig wordt steun gegeven aan de lokale bevolking. Op de website van Stichting Tileng worden deze projecten uitgebreid beschreven.

Gegarandeerd
Onlangs vernamen wij dat het ook mogelijk is om via Stichting Tileng 'symbolisch' een kind uit één van drie desa's (Imogiri, Baturraden en Tileng) te sponsoren waardoor dit kind gegarandeerd een jaar lang onderwijs krijgt. Voor Matthijs en Jasper is het de normaalste zaak van de wereld dat zij vijf dagen per week op school zijn. Op Java is dat dus niet. Omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs bracht dit project ons op het idee om via Stichting Tileng vijf jaar lang onderwijs voor één kind op Java te garanderen.

Dit jaar zullen wij ouders het jaarbedrag opbrengen. Om dit sponsorproject binnen ons gezin een opvoedkundig karakter te geven hebben we met Matthijs en Jasper afgesproken dat zij de volgende vier jaar ook een bijdrage zullen leveren aan het sponsorbedrag. Van de Stichting Tileng ontvangen we binnenkort een naam en een foto van het kind dat wij 'symbolisch' sponsoren. Zo krijgt voor onze jonge kinderen het onderwijsproject op Java direct iets tastbaars.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Trefwoorden: indonesie

© 2005-2009 Hans Postelmans