Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

21 augustus 2007

Boe Of Bah Nieuws...(6)

Op 3 augustus 2007 heeft Mr Boudewijn Baan van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten namens de Vereniging Vrienden van het Markdal beroep aangetekend bij de rechtbank Breda. Dit beroep richt zich tegen de verleende monumentenvergunning voor een nieuwbouwkantoor, zoals door het college van B&W van de gemeente Breda afgegeven aan het waterschap Brabantse Delta.

Aan de rechtbank Breda is door de Vereniging een nadere termijn gevraagd om het beroep te kunnen onderbouwen. Op dit moment wordt met een aantal deskundigen (waaronder prof. dr. J.C. Bierens de Haan) hard gewerkt aan deze onderbouwing van het beroep. Normaliter zou de onderbouwing voor 7 september 2007 bij de rechtbank Breda dienen te worden aangeleverd. Wanneer de rechtbank Breda het beroep van de Vereniging vervolgens zal behandelen is nog niet bekend.

Niet alleen de Vereniging is in beroep gegaan. Ook de milieuvereniging de Groene Koepel en de Nederlandse Kastelenstichting hebben zelfstandig beroep aangetekend. De Vereniging Vrienden van het Markdal heeft intensief contact met de Groene Koepel en de Nederlandse Kastelenstichting. In goed overleg is bepaald dat deze organisaties hun eigen beroep instellen.

Charme offensief waterschap onder de loep
Inmiddels hebben op 8 en 15 juli en op 12 augustus jl. de Bouvigne Zomerdagen plaatsgevonden. Op deze “open dagen” kon het publiek de buitenplaats Bouvigne en het kasteel bezoeken. Deze “open dagen” zijn door het waterschap georganiseerd als charme-offensief om de burgers te overtuigen van het nut en de noodzaak van het plan voor een nieuwbouwkantoor op Bouvigne. Daartoe heeft het waterschap ook een folder uitgebracht met de titel “Feiten en cijfers nieuwbouw buitenplaats Bouvigne
Het waterschap houdt om begrijpelijke redenen belangrijke nadelen van het nieuwplan buiten de voorlichting.

Daarom een aantal feiten en cijfers nader onder de loep:


­» Lees verder...




Trefwoorden: wat is mijn recht?





© 2005-2009 Hans Postelmans