Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

06 oktober 2007

Boe Of Bah Nieuws...(7)

Voorzieningenrechter verklaart beroep ongegrond
De Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne, de Nederlandse Kastelenstichting en de milieu-groep De Groene Koepel hebben beroep aangetekend bij de voorzieningenrechter te Breda. Dit beroep richtte zich tegen de verleende monumentenvergunning voor een nieuwbouwkantoor, zoals door het college van B&W van de gemeente Breda afgegeven aan het waterschap Brabantse Delta.

Op 13 september 2007 vond de zitting plaats in Breda. Op 25 september 2007 heeft de voorzieningenrechter schriftelijk uitspraak gedaan en heeft alle ingediende beroepen ongegrond verklaard.


Lees verder...Trefwoorden: list en bedrog mark ginneken ulvenhout

© 2005-2009 Hans Postelmans