Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

30 juni 2007

Can you feel it..?

Twintig jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de rallysport. Ik woonde in een bovenwoning aanpalend aan het bedrijf op industrieterrein Vosdonk in Etten-Leur waar ik overigens nog altijd werk.

Op Vosdonk werden tijdens de Nacht van Achtmaal diverse proeven afgewerkt. Ik zal het nooit vergeten, de eerste rallyauto was de BMW M3 van John Bosch. Mijn nekharen gaan nog steeds rechtop staan als ik er aan terug denk hoe hij hard de bocht om kwam scheuren. Ongekend. Nadat ik verhuisde naar Breda ben ik deze rally eigenlijk uit het oog verloren.

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli wordt de Exotic Green rally verreden in en om Etten-Leur. Het thema van de rally is 'Can you feel it'.
Exotic Green ken ik omdat ze busladingen met mensen uit Polen detacheren voor allerhande werkzaamheden. Ook bij het bedrijf waar ik werk.
Zou best wel eens kunnen dat ik volgend weekend langs één van de proeven sta om de lucht van verbrand rubber weer eens op te snuiven.» Exotic Green Rally
» Promo Exotic Green Rally
» RTL GP’s Rally ReportTrefwoorden: bac rally alusta17 juni 2007

Wandeling rond de Nieuwe Mark...

De krant staat er vol van. Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli is de officiele opening. Er zijn voor- en tegenstanders. Het heeft een paar duiten gekost. Het liep voortijdig vol.
Het is nog niet helemaal klaar. Maar... het is wel mooi geworden.

Vanmiddag wandelden we een rondje om de Nieuwe Mark heen. Zeg nou zelf. Best fraai geworden!


» De foto's
» Nieuwe Mark fotodossier
» Gemeente Breda

Trefwoorden: hoge brug nieuwe havenVader(verwen)dag...

Wat een verwennerij hedendochtend. Al weken zijn Jolleke, Matthijs en Jasper druk in de weer met de voorbereidingen voor Vaderdag. Ik mocht zeker niets te weten komen. Dus geheimzinnigheid ten top. Vanmorgenvroeg gonste het al van de bedrijvigheid in huis.

Zo hoorde ik schuifelende kindervoetjes in de keuken, fluisterende kinderen, het senseo-apparaat, het open en sluiten van de oven, de sinaasappelenpers en geritsel van cadeaupapier. Een half uurtje later komen ze met zijn allen de slaapkamer binnen met een heerlijk ontbijtje en een boel cadeautjes.

Jasper en Matthijs knutselden hun cadeau's al enkele weken geleden op school in elkaar. Van Matthijs krijg ik een versierde kleerhanger en een 'do not disturb' hanger voor aan de deurklink. Op deze hanger heeft hij ook nog wat geschreven.
Lieve papa,
Je bent heel lief
en ik ben blij dat jij mijn vader bent
en niet iemand anders.
Van Jasper krijg ik een papa-cd met allemaal liedjes die over papa gaan.
Ook zit er een rijmpje bij.
Lieve papa,
U bent groot en ik ben klein,
maar ik ben zo blij
dat wij dikke vriendjes zijn.

We doen soms leuke dingen,
luisteren naar muziek,
spelen, dansen en springen.

Daarom dit cadeau voor jou.
Maak het open,
kijk maar gauw.

Een dikke knuffel van Jasper.
De andere pakjes bevatten een prachtige tas en een fles (douche)AXE.
Dankjewel jongens! Het is nu al een onvergetelijke Vaderdag.

Trefwoorden: lieve kinderen13 juni 2007

Boeren, Burgers en Buitenlui...

Interpellatie over Bouvigne in raadsvergadering
donderdag 14 juni a.s. om 19.30 uur Stadserf

De raadsfractie van de VVD heeft voor de raadsvergadering van 14 juni a.s om een interpellatiedebat (art. 40 van het reglement van ordevoor de gemeenteraad) over het onderwerp Bouvigne aangevraagd.
Leden van de vereniging worden uitgenodigd deze interpellatie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats op het stadhuis aan de Grote Markt (ingang achterkant). Het is nog niet duidelijk hoe laat het onderwerp Bouvigne aan de orde komt, maar zeer waarschijnlijk niet voor 20.15 uur. Bij een dergelijk debat hebben toeschouwers geen spreekrecht. Een waardige aanwezigheid is voor onze zaak belangrijk. Ter informatie geven nog mee dat bij het stadhuis geen parkeerruimte is.
Overigens wordt de vergadering via de stads televisie life uitgezonden.

Wat zijn de vragen van de VVD (persbericht)
De nieuwbouwplannen bij Bouvigne houden de stad nu al maanden lang bezig. Veel inwoners van onze stad vinden de nieuwbouwplannen geen goede ontwikkeling. Een eventueel voorgenomen besluit door het college is zelfs al uitgelekt.
De VVD vindt dat het voor de gemeenteraad (als volksvertegenwoordiging) van belang is om alle feiten, gegevens, argumenten en afwegingen op een rij te hebben om, bij een kennelijk zo omstreden plan, zeer zorgvuldig tot een oordeel te komen. Ondanks het feit dat formeel het college over de monumentenvergunning gaat.
Wij vinden het belangrijk dat Bouvigne zo zuiver mogelijk behouden blijft voor de toekomst.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
Is het college van mening dat het Waterschap, op grond van de beroering die in de stad is ontstaan over de nieuwbouwplannen, nog eens naar de vergunningaanvraag zou moeten kijken om te komen tot een vergunningaanvraag die meer tegemoet zou komen aan het zo zuiver mogelijk behouden van de buitenplaats?

Heeft het college naar aanleiding van de afgelopen commissievergadering half april over Bouvigne, onderzoek gedaan of er organisaties, instellingen of stichtingen zijn (die in staat zijn om de buitenplaats te beheren en onderhouden) en die een beter alternatief kunnen bieden voor het behoud van de buitenplaats in originele staat?
Zo neen, waarom niet?
Zo ja, wat zijn de bevindingen?

En, wat zouden mogelijk de financiële consequenties kunnen zijn van genoemde alternatieve scenario’s?

Namens de VVD,

Sandra Lucassen

Massaal verzet van Boeren, Burgers en Buitenlui
Liefhebbers van het aangespannen paard bieden ter ondersteuning van de Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne zaterdag 16 juni a.s. een petitie aan. Doel is het college van B & W, de gemeenteraad en het Waterschap De Brabantse Delta dringend op te roepen het plan voor nieuwbouw van kantoren bij kasteel Bouvigne voor eens en voor altijd te staken.

Vanuit de traditie is er grote verwantschap tussen buitenplaatsen en rijtuigen. Liefhebbers ervan trekken hand in hand op om dit erfgoed te beschermen tegen cultuurbarbaren. Zo zal een stoet van rijtuigen demonstratief langs Bouvigne naar de binnenstad rijden.

Om 14.00 uur verwachten wij dat tien koetsen of meer bij de poorten van het kasteel arriveren. Een duivels moment. De vraag is of de ‘Duivel van de Duivelsbrug’,die heeft plaats genomen in een van de koetsen, toegang zal krijgen tot het jachtslot. U bent van harte welkom bij dit spektakel. Vervolgens trekt de karavaan op naar de Grote Markt om vijf duivelse dilemma’s voor te leggen aan de gemeenschap.
De rijstoet vertrekt om 13.30 uur vanaf het terrein van ‘ De Kogelvanger’ aan de Galderseweg. Elke aanspanning in welke vorm dan ook is welkom om zich aan te sluiten.
Voor informatie over eventueel mee rijden kunt u terecht bij Tom Maat tel. 06-53253452


» Vrienden van het Markdal
Trefwoorden: achterkamertjes politiek list en bedrog09 juni 2007

Pimp je badeend...

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zal de Nieuwe Mark feestelijk worden geopend. Eindelijk weer water in de binnenstad van Breda. Tijdens dit feestweekend pakt de gemeente Breda flink uit.
Het programma tijdens dit weekend staat geheel in het teken van de -gebondenheid met - en het - verbinden met - water met in de hoofdrol de bewoners van de stad. Bewonersgroepen gaan met elkaar strijden tijdens een waterbattle.

Aan de kleinste bewoners van de stad is ook gedacht. Voor hun wordt een badeendjesrace georganiseert. 10.000 badeendjes (of meer) strijden in de Nieuwe Haven om de podiumplaatsen. Een indrukwekkend schouwspel moet het worden.
Wie mee wil doen met zijn badeendje mag zijn eigen badeentje uitzetten in de Nieuwe Haven. U heeft een badeendje wat niet kan zwemmen? Geen nood. Wie namelijk zijn badeendje het mooist (op)pimpt maakt ook kans op een mooie prijs.

Wie geen badeendje heeft koopt er één (of meerdere) voor EUR 2,50 p/st. vanaf 5 juni bij heel veel winkeliers op de Haagdijk, Tolbrugstraat en Prinsenkade. Alle deelnemende winkels zijn herkenbaar aan een eendjesposter.


» Muzikale opening Nieuwe Mark in Breda
» Foto's Corazón de Ángeles (Dordrecht 2006) Low Resolution
» Badeendwinkel
» Water In Historic City Centres (W.H.I.C.C)
Trefwoorden: Badeend(jes)race theater tol huub hangop07 juni 2007

Donateur Stichting Tileng...

Per jaar wordt in ons gezin een budget vastgesteld wat we dat jaar zullen geven aan goede doelen. Per jaar kan het dus verschillen waaraan en hoeveel we geven. De afgelopen jaren ging dat budget altijd op aan doelen die op dat moment wereldnieuws waren. Noem ze allemaal maar op. Aardbevingen, overstromingen, Tsunami's of aan ander natuur- en/of oorlogsgeweld. Helaas hebben wij al meerdere malen moeten constateren dat onze gulle giften vaak niet op die plaats terechtkomen waar wij het voor bedoeld hadden. Namelijk bij de slachtoffers van deze rampen. Met die rekenschap twijfelen we nu vaak of we nog wel geld moeten storten op de speciaal voor rampen geopende rekeningnummers. Even zo vaak storten we dus niet.

Projectmatig
En jaar geleden bracht Jeroen Thoolen Stichting Tileng onder mijn aandacht. Volgens hem komen alle gestorte gelden aan deze stichting voor honderd procent ten goede aan de mensen die hulp nodig hebben. Alle kosten van de Stichting worden gesponsort of door vrijwilligers opgebracht. Een prachtig en uniek concept waar ons gezin zich helemaal in kan vinden.
Stichting Tileng steunt een drietal desa’s (dorpen) op het eiland Java in Indonesië, met de desa Tileng als speerpunt. Projectmatig wordt steun gegeven aan de lokale bevolking. Op de website van Stichting Tileng worden deze projecten uitgebreid beschreven.

Gegarandeerd
Onlangs vernamen wij dat het ook mogelijk is om via Stichting Tileng 'symbolisch' een kind uit één van drie desa's (Imogiri, Baturraden en Tileng) te sponsoren waardoor dit kind gegarandeerd een jaar lang onderwijs krijgt. Voor Matthijs en Jasper is het de normaalste zaak van de wereld dat zij vijf dagen per week op school zijn. Op Java is dat dus niet. Omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs bracht dit project ons op het idee om via Stichting Tileng vijf jaar lang onderwijs voor één kind op Java te garanderen.

Dit jaar zullen wij ouders het jaarbedrag opbrengen. Om dit sponsorproject binnen ons gezin een opvoedkundig karakter te geven hebben we met Matthijs en Jasper afgesproken dat zij de volgende vier jaar ook een bijdrage zullen leveren aan het sponsorbedrag. Van de Stichting Tileng ontvangen we binnenkort een naam en een foto van het kind dat wij 'symbolisch' sponsoren. Zo krijgt voor onze jonge kinderen het onderwijsproject op Java direct iets tastbaars.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Trefwoorden: indonesie06 juni 2007

Geslaagd voor zwemdiploma B...

Gespannen was Jasper best wel. Zou het allemaal wel goed gaan vandaag? Aan de fans zou het niet gelegen hebben. Pappa, mamma, Matthijs, oma en opa Ulvenhout, opa flat en zelfs je grote vriend Pim en zijn moeder. Allemaal waren ze gekomen om jou aan te moedigen.

Het zwemmen en watertrappelen met kleren aan ging zonder problemen. Toen kwam het moeilijkste. Zes meter onderwater door een gat in een zeil zwemmen. Gelukkig gaat dat ook goed. Zichtbaar opgelucht komt Jasper weer boven water. Het vervolg van het diplomazwemmen is verder een formaliteit. Met een noodgang zwemt Jasper zijn baantjes schoolslag, rugslag, borst- en rugcrawl. Daarna nog even wat drijven op de buik en rug om als laatste nog een minuutje watertrappelen. Geslaagd! Gefeliciteerd Jasper!

Je zwemdiploma C haal je ongetwijfeld tijdens het schoolzwemmen volgend schooljaar. Hoe dan ook, na de vakantie op snorkelles bij Kymo.

Trefwoorden: wisselaar garantiezwemmen breda03 juni 2007

Bootsman en YAM380S varen samen naar Breda...

Het was alweer een paar weken geleden dat Bootsman de haven van Terheijden was uitgevaren. Vandaag eindelijk weersomstandigheden om (veilig) te varen. Thomas vaarde ook mee met de YAM380S. Jaspers vriendje Pim is ook van de partij. Om het gewicht over de twee boten te verdelen stapt Matthijs over naar de YAM. Hoewel de YAM is uitgerust met de oude 5pk van Bootsman scheert deze knoerthard over het water. Bootsman heeft met de 10pk 4-stroke het nakijken.


» Lees verder...Trefwoorden: vaarroute scheepsbrand evacuatie02 juni 2007

Kies je eigen panorama...

Het ministerie van VROM organiseert een Nationele actie 'Kies je eigen panorama'. Aanleiding is de door het kabinet neergelegde Structuurvisie Panorama's en de Snelwegzone. De aandacht hierin gaat uit naar meer variatie tussen stad en land; minder verrommeling en behoud van mooie uitzichten vanaf de snelweg voor een "Mooi Nederland". Het kabinet doet een oproep aan alle burgers om hun mening te geven. Wat vindt u een mooi vergezicht vanaf de snelweg, dat behouden dient te worden?

Reageren en/of je eigen panoramafoto's insturen kan tot 1 juli.


» Panorama's Ger J. Heimans
» Panorama's Lars Scheve
» Panorama's Jeroen Thoolen
» Panoramafoto Kortgene
Trefwoorden: panorama foto's weg van de snelweg© 2005-2009 Hans Postelmans