Hans Postelmans Breda ©2004-2007
LifeBlog

22 november 2006

Stoptekens op de Westerhagelaan...

Uit het HBNieuws

Verkeersveiligheid rondom scholen


Nutsbasisschool Burgst telt, verdeeld over drie locaties, ruim 800 leerlingen. Vijf dagen per week, viermaal per dag (op woensdag na) zijn er heel veel verkeersbewegingen rondom deze locaties. Verkeersveiligheid is voor de schoolleiding van NBS Burgst een dagelijks terugkerende bezigheid geworden.

Hans Postelmans

Wie op werkdagen ’s morgens en ’s middags de met knipperlichten beveiligde voetgangersoversteekplaats ‘Westerhagelaan - Overkroetenlaan’ passeert loopt de kans om een stopteken te krijgen. Niet van de politie maar door twee verkeersregelaars van NBS Burgst. Bij gebrek aan vrijwilligers zet conciërge Henk Berendsen van de locatie Kroeten met zijn collega-conciërge van Donkslagen Rithi Heng-Khy dagelijks tientallen leerlingen per fiets en te voet veilig naar de overkant. ,,Tussen acht uur en half negen, de tijd dat kinderen naar school gaan, is het extreem druk op de Westerhagelaan. Automobilisten ‘moeten’ voetgangers voorrang verlenen. Fietsers hebben geen voorrang op deze oversteekplaats. ,,Dit leidt vaak tot levensgevaarlijke situaties. Het verkeer regelen op dit drukke verkeerspunt heeft dus écht zin”, zegt Berendsen.

Opstoppingen
Drie locaties van NBS Burgst, Groene Hil, Donkslagen en in Kroeten aan de Moeraszegge hebben allemaal hun eigen problemen met betrekking tot verkeersveiligheid.
De school, politie, gemeente en de wijkraad Bekom bekeken in 2003 waar de verkeersveiligheid rondom de locaties van Burgst te verbeteren was. Rond de locatie Donkslagen en die van de Groene Hil bleken structureel te weinig vrije parkeerplaatsen aanwezig. Vier keer per dag verkeersopstoppingen tijdens het op school zetten en weer ophalen van leerlingen. Gevolg: een onoverzichtelijke verkeerssituaties die de verkeersveiligheid voor de leerlingen er niet beter op maakte. Uit de schouw bij de locatie Groene Hil bleek ook dat het instellen van éénrichtingsverkeer bij kan dragen tot het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar tot nu toe heeft de gemeente Breda niets gedaan om de situatie te verbeteren.

Vervelend
In die tijd van de schouwen zat de verkeerscommissie van NBS Burgst niet stil en bedacht een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren, waarbij voor een persoonlijke aanpak werd gekozen. Het ‘Verkeerslang’ project werd geïntroduceerd. Kinderen werden in dit project gemotiveerd en beloond om te voet of met de fiets naar school te komen. Daarnaast werden ouders persoonlijk op een ludieke manier aangesproken op hun verkeersgedrag met de hoop dat dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen. ,,Ten dele werkt die aanpak. Veel ouders zien in dat er wat moet gebeuren. Helaas vatten sommige ouders de persoonlijke aanpak op als een aanval en reageren ronduit vervelend. Daarnaast zie je dat gemaakte afspraken die bijdragen tot verkeersveiligheid langzaam verwateren”, zegt Joost Matthee, directeur van NBS Burgst.

Verkeerscommissie
Op dit moment is er geen verkeerscommissie bij NBS Burgst actief.
Paul Duijvelaar, locatieleider Donkslagen; ,,We hebben nog geen mensen gevonden die de kar willen trekken. Er liggen een aantal plannen waar NBS Burgst op korte termijn mee aan de slag wil gaan. Een van die plannen is het behalen van het ‘Brabants Verkeersveiligheid Label’ (BVL). Om het BVL verkrijgen moet er veel werk verzet worden. Hopelijk vinden we gemotiveerde mensen die zich voor de verkeersveiligheid rondom onze school willen inzetten”.

Trefwoorden: schijnveiligheid fietsoversteekplaatsen