Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

13 juli 2005

Groen moet wijken voor blik...

Steeds meer gezinnen in de Haagse Beemden bezitten meer dan één auto. Omdat de door de gemeente Breda gehanteerde parkeernorm van 1.2 parkeerplaats per woning daarom vaak niet toereikend is neemt de roep om meer parkeerplaatsen in de wijk alsmaar toe.

Uit de wijkkrant Haagse Beemden Nieuws

Door Hans Postelmans

Het afgelopen jaar zijn er bij het Bewonerskomitee Haagse Beemden (Bekom) veel klachten binnengekomen over parkeerproblemen in de wijk. Volgens de klagers is wildparkeren op trottoirs en op verkeersonveilige plaatsen aan de orde van de dag omdat er niet voldoende parkeerplaatsen zijn in de Haagse Beemden.

,,De norm van 1.2 parkeerplaatsen per woning die in Breda wordt gehanteerd is inderdaad niet meer voldoende tegenwoordig. Overigens is het wel zo dat de verdeling van die norm van dien aard is dat er geen enkele garantie ligt dat er in de eigen (woon)straat kan worden geparkeerd´´, aldus de secretaris van het Bekom, Piet van Overbeeke.

Rogier van den Boom woont in de Cannaertserf. Volgens hem zijn veel gezinnen in de Cannaertserf tweeverdieners en hebben twee auto’s.
,,Deze mensen parkeren hun auto’s ‘noodgedwongen’ aan de linkerkant van de weg wat gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers en ander langzaam verkeer``, zegt van den Boom.

In de Noortberghmoeren wordt het wildparkeren al 22 jaar gedoogd. Bewoners parkeren noodgedwongen op de stoep om dat er geen plaats is op de officiële parkeerplaatsen. Eind vorig jaar echter zijn enkele bewoners aldaar door de wijkagent verzocht om niet meer op de stoep te parkeren. Wordt hier geen gehoor aangeven dan zal er procesverbaal worden opgemaakt.

Piet van Overbeeke, ,,Wij onderkennen de roep om meer parkeerplaatsen in de Haagse Beemden. Bewoners komen naar ons omdat ze denken dat wij voor hun het probleem kunnen oplossen. Natuurlijk praten we geregeld hierover met de gemeente. Toch dienen bewoners zelf de initiatieven naar de gemeente te doen. Als bewoners zelf een oplossing voor ogen hebben voor een parkeerprobleem dienen ze dat zelf aan de gemeente te presenteren.
Het Bekom kan hen daarbij wel helpen.

Een ‘simpele’ oplossing lijkt voorhanden als het aan de bewoners van de Cannaertserf ligt. ,,Er ligt hier een groenstrookje aan de oneven kant van de Cannaertserf. Daar kunnen zeker zes extra parkeervakken worden gemaakt. Auto’s hoeven dan niet langs de kant van de weg geparkeerd worden en de verkeersveiligheid is ook weer in orde”, aldus van den Boom.
Door tijdgebrek heeft hij voor deze ‘oplossing’ nog geen concreet plan aan de gemeente kunnen presenteren maar wil dat later dit jaar zeker wel gaan doen.

Als bewoners het traject ingaan om in hun woonomgeving meer parkeergelegenheid te realiseren is volgens het Bekom geduld daarbij wel gewenst.
,,De gemeente gaat niet over één nacht ijs daar waar groen moet wijken voor blik…”

© 2005-2009 Hans Postelmans