Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

22 april 2006

Verkeersveiligheid rondom speelplekken...

De kinderen van onder-, midden- en bovenbouw van de school, waarop ook mijn kinderen zitten, werden in het kader van de verkeersweek gevraagd om in groepverband over dit thema na te denken en ideeën over verkeersveiligheid rondom speelplekken te verwoorden in een maquette.
Vrijdagmiddag mocht ik op de Katholieke Basisschool de Kievitsloop in een jury plaatsnemen. Deze jury mocht deze dag tientallen maquettes en de presentaties ervan beoordelen met als thema verkeersveiligheid rondom speelplekken.

Rondom de Kievitsloop zijn maar weinig speelplekken voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 ingericht. Een enkele speeltuintje en een trapveldje. Meer is er niet. In alle maquettes kwam duidelijk naar voren dat auto’s niet gewenst zijn in onze woonwijk. Rijden ze er wel, dan dient de snelheid maximum 30km/u te bedragen. Speelplekken dienen dan wel omringd te worden met hekken of groenvoorzieningen. Parkeren? Liefst zover mogelijk buiten onze wijk. Waar geen auto’s rijden kunnen immers kinderen ‘veilig’ buitenspelen luidden de conclusie bij veel kinderen die middag.

Aan het eind van de middag was de uitslag van de jury unaniem.
Eenvoudige, creatieve en zeer gedetailleerde ideeën van kinderen hoe zij een speelplek in zouden richten kunnen zeker bijdragen tot een betere verkeersveiligheid rondom deze speelplekken in de wijk. De prijsuitreiking zal pas volgende week plaatsvinden. Dan horen de kinderen van de Kievitsloop welke maquette in combinatie met de presentatie het beste is gebleken.


» Presentaties maquettes 'veiligheid rondom speelplekken' kbs Kievitsloop
» Haagse Beemden
Trefwoorden: 30km zone klaarover oversteekplaatsen

© 2005-2009 Hans Postelmans