Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

04 april 2006

Noodkreet…

De jaren dat ik participeer in het bestuur van de wijkraad Haagse Beemden, voluit geschreven: ‘Bewonerscomité Haagse Beemden’, kort geschreven ‘Bekom’, lijken geteld. Vanaf 1 september 2006 ontstaat er een bestuurscrisis wanneer er voor die tijd geen nieuwe voorzitter, secretaris én bestuursleden worden gevonden. Het Bewonerskomité zal dan niet meer voldoen aan haar stichtingsstatuten en dient als gevolg daarvan te worden opgeheven. Het opheffen van het Bekom zou een groot verlies zijn voor de wijk Haagse Beemden die 30.000 inwoners telt.

Het Bekom doet zeer nuttig werk voor de wijk. Dat vinden de bewoners van de grootste wijk van Breda trouwens ook. Al enkele jaren zoekt het Bekom nieuwe aanwas om de toekomst van de stichting veilig te stellen. Helaas zonder resultaat. Niemand heeft zich tot dusver aangemeld voor een bestuursfunctie of als participant. Mijn ‘specialisme’ binnen het Bekom spits zich helemaal toe tot het beheer van het grootste communicatiemiddel wat zij tot haar beschikking heeft nl. haar website, Haagse Beemden Digitaal. Ik geloof niet dat zover zal komen maar met het opheffen van het Bekom zou ook haar website automatisch opgeheven worden. Ik heb me voorgenomen dat ik er persoonlijk voor zal zorgen dat dat nooit zal gebeuren. Gelukkig heb ik met dit voornemen meerdere medestanders gevonden die Haagse Beemden Digitaal een warm hart toedragen.
Het credo van het Bekom is kort gezegd ‘het bevorderen van de bloei van de wijk in de ruimste zin van het woord’.

Wat het Bekom u kan bieden:
- nauwe samenwerking met alle denkbare partijen zoals gemeente, politie, nutsbedrijven, oudere- en jongerenorganisaties, sociale- en culturele instellingen, verenigingsleven, enz…;
- een functie die aansluit bij eventueel uw eigen specialisme (bijvoorbeeld: juridisch, fiscaal, bouwkundig, wettechnisch, sociaal, cultureel enz…);
- onkosten vergoeding (afhankelijk van de functie);
- het gratis volgen van cursussen indien deze voor de functie zijn gewenst;
- samenwerking in een professioneel en enthousiast jong team:


Verder:
- u bent woonachtig in de Haagse Beemden;
- u draagt de Haagse Beemden een warm hart toe;
- u spreekt en schrijft de Nederlandse taal moeiteloos;
- u wilt per week een paar uur vrij maken voor vrijwilligerswerk:


Dan bent u wellicht die persoon die wij zoeken om ons vrijwilligersteam te versterken. Reageer hier en vraag ons u vrijblijvend te informeren over het reilen en zeilen bij het Bekom.

Trefwoorden: vrijwilligers centrale breda dorpsraden

© 2005-2009 Hans Postelmans