Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

13 december 2006

Nieuwe reanimatie methode...

Een jaarlijks voor mij terugkerende activiteit in december is een herhalingscursus Bedrijfshulpverlener (BHV). Gisterenavond oefende ik met een twintigtal medecursisten de (nieuwe)stabiele zijligging en de nieuwe reanimatie methode die als gevolg van Europese richtlijnen van kracht zal worden. De Nederlandse Reanimatieraad volgt natuurlijk deze richtlijnen.

Nieuwe stabiele zijligging
Per 1 januari 2008 dienen alle landen van de Europese Unie dezelfde stabiele zijligging te hanteren. Hierop vooruitlopend oefende ik gisteren deze nieuwe stabiele zijligging. Voor de hulpverleners is de nog geldende stabiele zijligging niet echt zoveel anders in vergelijking met de nieuwe zijligging. Voor het slachtoffer wel. Deze ligt in de nieuwe stabiele zijligging veel comfortabeler. Zwangere vrouwen worden in linkerzij ligging gelegd.

Vaststellen bewustzijn
Voor het vaststellen van het bewustzijn van het slachtoffer zijn de richtlijnen ook gewijzigd én vereenvoudigd. Waar voorheen sprake was van vermindert bewustzijn, bewusteloos en diep bewusteloos is volgens de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad nu alleen sprake van ‘Bij kennis’ of ‘Bewusteloos’.
=> Bij kennis: Slachtoffer heeft ogen open en reageert goed en geeft gericht antwoord op vragen.
=> Bewusteloos: Slachtoffer heeft ogen dicht en reageert NIET op vragen en NIET op schudden.
Voor het vaststellen van het bewustzijn van het slachtoffer houdt u zich aan de vier A’s. (Denk voor u gaat hulpverlenen eerst aan uw eigen veiligheid)

Stap 1: Aanroepen
Aanschudden (beide schouders vastpakken)
(Indien geen reactie van het slachtoffer, trek dan direct de aandacht van iemand!)
Stap 2: Ademweg vrijmaken (kinlift / hoofd kantelen)
Stap 3: Ademhaling controleren = Kijken / Voelen / Luisteren (min. 10 sec.)
Is er een ademhaling aanwezig, dan het slachtoffer in een (nieuwe)stabiele zijligging leggen. De ademhaling blijven controleren en LATEN alarmeren. De hulpverlener blijft bij het slachtoffer.

Nieuwe reanimatie methode
De reanimatie methode is ook significant gewijzigd en volgt sinds maart 2006 de richtlijnen van de Europese Unie. Indien er GEEN ademhaling bij het slachtoffer wordt waargenomen dient 112 gebeld te worden met de melding ‘REANIMATIE’.
(NB: Wijs iemand aan om te bellen en laat deze persoon terugkoppelen dat 112 inderdaad gebeld is).
Bij de nieuwe reanimatie methode volgt na Stap 1 t/m 3 Stap 4.

Stap 4: Indien geen AED apparaat voorhanden is heeft reanimeren met twee of meer hulpverleners de voorkeur omdat de nieuwe handmatige methode fysiek erg zwaar is. De nieuwe reanimatie methode gaat als volgt:
De eerste hulpverlener begint met 5 series van 30 borstcompressies gevolgd door 2x beademen. Deze cyclus wordt 5x herhaalt in een periode van twee minuten. Na twee minuten aflossen door een tweede hulpverlener die dezelfde cyclus afwerkt. Enzovoort, enzovoort…
NB: Voor de plaatsbepaling van de hand op het borstbeen voor de borstcompressie houdt u de hoogte van de oksel aan.

Tot slot. De ademhaling is bepalend of u wel of niet gaat reanimeren. Bij afwezig of niet normale ademhaling start u altijd en zo snel mogelijk met de reanimatie. Indien u binnen vier minuten start met reanimeren heeft het slachtoffer 80% kans om te overleven. Na die vier minuten neemt de kans dat het slachtoffer het zal redden snel af. Reanimatie bij kinderen vanaf 1 jaar en drenkelingen gebeuren op dezelfde wijze.
Wilt u ook leren reanimeren? Geef u dan op voor een reanimatiecursus bij u in de buurt.


» Reanimatieraad
» Oranje Kruis
Trefwoorden: Oranje Kruis nibhv ehbo defibrilleren aed lucas hartpomp

© 2005-2009 Hans Postelmans