Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

28 oktober 2005

Wijk aan tafel in Haagse Beemden...

Reeds enkele jaren geleden constateerde de wijkraad Bekom in de Haagse Beemden, de grootste wijk van Breda, dat na het wegvallen van bepaalde overlegvormen vanuit ondermeer het districtgewijs werken er een bepaald vacuüm ontstond op het gebied van de informatieverstrekking tussen de verschillende netwerkpartners in de wijk Haagse Beemden. Waar vroeger de informatieverstrekking goed verliep, dreigt momenteel een en ander soms wat te verwateren. Geen goede zaak volgens het Bekom. Niet voor de bewoners, niet voor het rijke verenigingsleven in de wijk met 30.000 inwoners, maar zeker ook niet voor allerlei andere instanties die in de wijk actief zijn, zoals politie, woningbouwcorporaties, winkeliersverenigingen, en ga zo maar door.

Daarom heeft de wijkraad het initiatief van Joyce van Tilborg, woonconsulente van Breburg en Eric Weening, wijkagent in de Haagse Beemden, om te komen tot een wijktafel. Een wijktafel is een plaats waar bewoners en al die organisaties die in de wijk actief zijn, elkaar kunnen ontmoeten met hun vragen en kriebels. In een woonwijk met ca. 30.000 inwoners is volgens de wijkraad een dergelijke wijktafel welhaast onontbeerlijk. Items als sociale veiligheid, buurtbeheer, maar ook zaken als vragen van bewoners over wonen, verkeer, enzovoort kunnen aan de orde komen. De wijktafel is opgezet in de neutrale omgeving van het gemeenschapshuis 't Kraaienest'.

Joyce van Tilborg heeft ervaring met het fenomeen vanuit een eerdere dienstbetrekking. Zij heeft ook aangegeven dat het voor het welslagen van dergelijke projecten belangrijk is dat met name de gemeente de regierol oppakt van een dergelijk project. Het Bekom onderschrijft dit volledig.

Dinsdag 1 november 2005 staat de `wijktafel Haagse Beemden` op initiatief van het CDA Breda geagendeerd op de agenda van de commissie Algemene Zaken.

» Gemeente Breda
» Even voorstellen
» Haagse Beemden Digitaal
» Wonen Breburg
» Politie Prinsenbeemden

Trefwoorden: trojka huurdersbelang huurtoeslag

© 2005-2009 Hans Postelmans