Hans Postelmans Breda ©2004-2007
LifeBlog

07 april 2007

Boe Of Bah Nieuws...(2)

Op 16 maart jl. heeft Omroep Brabant ruim aandacht besteed aan de acties van Vereniging Vrienden van het Markdal en buitenplaats Bouvigne. U kunt de uitzending opnieuw beluisteren.

Eerste monumentenvergunning terecht afgewezen
Op 3 april jl. heeft de rechtbank Breda bepaald dat het college van burgemeester en wethouders van Breda niet fout hebben gehandeld door de eerdere aanvraag voor een monumentenvergunning voor een nieuwbouwkantoor op buitenplaats Bouvigne af te wijzen. Het waterschap Brabantse Delta was tegen die afwijzing in beroep gekomen. De rechtbank oordeelde echter dat het waterschap niet in haar belangen is geschaad.

NB:De eerdere aanvraag moet niet verward worden met de nieuwe (huidige) aanvraag voor een monumentenvergunning voor het nieuwbouwkantoor door het waterschap!
De procedure rond deze nieuwe aanvraag loopt nu. Hiertegen heeft de Vereniging een zienswijze (soort bezwaarschrift) ingediend. Het college van burgemeester en wethouders moet zich nog buigen over de ingediende zienswijzen.

Diverse ingezonden brieven in BN/De Stem
In de afgelopen weken hebben regelmatig ingezonden brieven in BN/De Stem gestaan. Uiteraard is het goed als burgers laten weten of ze voor of tegen de nieuwbouwplannen zijn. In sommige brieven wordt gesuggereerd dat onze Vereniging wil dat het waterschap vertrekt van Bouvigne en dat ondernemer Ouborg met onze Vereniging onder een hoedje zou spelen, om op deze wijze Bouvigne te kunnen kopen. Op 4 april 2007 heeft onze Vereniging in een ingezonden brief in BN/De Stem nogmaals duidelijk aangegeven dat de heer Ouborg, als bezorgde inwoner van Breda, een gewoon lid is van de Vereniging, maar zeker niet de intentie heeft om Bouvigne te kopen. Daarnaast hebben we aangegeven dat onze vereniging helemaal niet wil dat het waterschap vertrekt van Bouvigne. We willen wél dat het waterschap afziet van het nieuwbouwplan voor een groot kantoorgebouw voor 330 medewerkers en parkeerterreinen voor ruim 200 auto’s op buitenplaats Bouvigne, direct aan de rand van het Markdal en we willen dat het waterschap een onderzoek instelt naar alternatieve oplossingen voor de vestiging van het waterschapskantoor.

Bouvigne op agenda van Commissie Bouwen en Wonen
De nieuwbouw op buitenplaats Bouvigne zal op aandringen van de Vereniging behandeld worden in de Commissie Bouwen en Wonen van de gemeente Breda. Deze vergadering vindt (onder voorbehoud) plaats op dinsdag 17 april om 19.30 uur in de raadzaal op het Stadserf te Breda (het oude stadhuis).

Vrijwilligers leveren enorme bijdrage
Tientallen vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat afgelopen weken 10-duizenden Boe-Bah-flyers huis aan huis zijn bezorgd in heel Breda. Daarnaast zijn vrijwilligers actief geweest bij het invoeren van alle nieuwe leden in een ledenbestand. Heel veel dank voor uw enthousiaste medewerking!

Snelst groeiende vereniging van Breda
De vereniging Vrienden van het Markdal en buitenplaats Bouvigne heeft nu meer dan 850 leden. Daarmee neemt het aantal leden nog steeds met circa 50 per dag toe. Deze trend bewijst eens te meer dat de weerstand tegen de nieuwbouwplannen van het waterschap op buitenplaats Bouvigne toeneemt. Blijf deze nieuwsbrief doorsturen naar uw vrienden en relaties, zodat we nog meer burgers bereiken, die er van overtuigd zijn dat het Markdal beter beschermd moet worden. Aanmelden kan nog steeds op: www.vriendenmarkdal.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne
Correspondentieadres: Bieberglaan 28, 4834 MK Breda
e-mail adres: info@vriendenmarkdal.nl
website www.vriendenmarkdal.nl» Boe Of Bah...(1)
» Bahvigne NEE..! OF Bouvigne JA..(2)
» Bahvigne NEE..! OF Bouvigne JA..(1)

Trefwoorden: list en bedrogLabels: