Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

08 augustus 2007

Scholarships Baturraden...

Stichting Tileng krijgt ook verzoeken uit Indonesië om schoolgeld te betalen voor leerlingen. Het zijn leerlingen die goed kunnen leren, maar die door geldgebrek zouden moeten stoppen. Het gaat ondertussen om acht leerlingen.

Dani Nurhidayat
Een zestal donateurs (waaronder ons gezin) heeft de stichting laten weten deze kinderen via de stichting te ondersteunen. De kinderen wonen allemaal in de desa Baturraden; het gaat om Agun Setiono, Dani Nurhidayat (ons kind), Leni Nurhasanah, Ridlo Pandu Santosa, Syarif Santosa, Sukini, Susiani Martika Santosa en Fendi Jumianto.

Verhogingen
Gezien de verslechterde economische situatie in Baturraden, verwacht de stichting dat de definitieve aanvragen dit jaar hoger zullen liggen dan vorig jaar. De hoogte van de definitieve bijdrage zal nog in overleg met de lokale vertegenwoordigers van de stichting Tileng worden vastgesteld.
De Stichting Tileng zal deze verhogingen voor haar rekening nemen, zodat de bijdrage van de sponsors op EUR 115,00 per kind per jaar kan blijven staan.

tegemoet komen
Inmiddels heb ik de stichting aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over de hoogte van het definitieve bedrag. We zijn voornemens, als blijkt de stichting niet toekomt met het door ons gedoneerde bedrag, voor het ontbrekende bedrag de stichting Tileng tegemoet te komen.

Als u dit leest en denkt: "Hier wil ik ook wel een bijdrage aan leveren", neemt u dan contact op met de penningmeester van Stichting Tileng Cees van der Jagt (vdjagt(at)tileng.nl).

Help ook deze leerlingen. Verbeter de wereld en begin bij de jeugd.


» Stichting Tileng
Trefwoorden: schoolgeld kinderen

© 2005-2009 Hans Postelmans